سلام دیگه داشت حالم از قالبم بهم میخورد

واسه همین یه چیزه مزخرف همینطوری گذاشتم

هرکی قالب خوب سراغ داره بگه لطفا

/ 5 نظر / 29 بازدید
Erfan

تفاوت خوبه

علی فلسفی

قایقت می شوم بادبانم باش بگذار هرچه حرف پشت مان می زنند مردم باد هوا شود دورترمان کند !

زویا

در حصار بی کسی ها دلم بارها شکست به یاد کسی که هرگز یادم نکرد

نگین

[ماچ]عزیزم مطالبت عالی بودبه وب منم سری بزن آدرس قالب:آوازک عالین حتمابرو دوسدارتونگین

سیمین

<html> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> <meta http-equiv="expires" content="-1" /> <meta name="keywords" content="" /> <title><-BlogAndPostTitle-></title> <base target="_blank" /> <style type="text/css" media="all"> body { margin: 0px; font-family: tahoma, sans-serif; padding-bottom: 20px; background: #000 url("http://upload7.ir/images/88716034371497952298.jpg") no-repeat fixed bottom left; font-size: 12px; color: #696969;} #Granny { width: 760px; font-size: 0.88em; } a { text-decoration: none; color: #FF0000; } a:visited { color: #696969; } a:hover {color:# FF0000;color:# FF0000;font-style:italic;text-decoration: underline} a img { border-width: 0px; } #HeaderCont {