زمین نخوردم

خیانت نکردم گله نکن.....وقتی تو جا خالی دادی او بغلم کرد تا زمین نخورم

/ 5 نظر / 25 بازدید
بهنام

قانون تو تنهایی من است و تنهایی من قانون عشق عشق ارمغان دلدادگیست و این سرنوشت سادگیست چه قانون عجیبی! چه ارمغان نجیبی و چه سرنوشت تلخ و غریبی! که هر بار ستاره های زندگیت را با دستهای خود راهی آسمان پر ستاره کنی و خود در تنهایی و سکوت با چشمهای خیس از غرور پیوند ستاره ها را به نظاره نشینی و خاموش و بی صدا به شادی ستاره های از تو گشته جدا دل خوش کنی و باز هم تو بمانی و تنهایی و دوری…

hadi

این روزا خیلی تنهام، خیلی داغونم هست کسی که مثل من دلش نه برای کسی، نه برای عشقی، نه برای جایی… نه برای چیزی! بلکه دلش برای خودش تنگ شده… برای خود خودش!؟

سارا

ستاره هاهیچگاه ازخاطرآسمان نمیروند، بگذاردل من آسمان باشد ویادتوستاره[ناراحت]

mahya

liiiiiiiiiiiiiiikkkkkkeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee