برو........................

بـــُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو...

.

.

.

.

.

.

تَرس از هیـــچْ چیز نَدارمــــ وَقتی یَقـــین

دارمـــ بیشتَر از مَن کَســی دوستتْ نَخواهَـد داشت(مخاطب نداره)

/ 3 نظر / 26 بازدید
hadi

دوسش نداره میدونم[گل] بازم من اولللللللللللللللللللل

ندا

likeeeeeee[قلب]

عباس

برو تنها امید من! برو! قلب منو بشکن . . . [گل]