....


مـــــردانـــگی ­ میــخواهـــــد !
مــــــــاندن ،
.
.
.
.
.
پــای عشــــــقی که مـُـــدام تـو را پـــس میــــزنــد . ­. .

/ 10 نظر / 45 بازدید
Farzaneh. Gh

ماندن ؟ رفتن ؟ کدامیک؟؟؟؟؟؟؟ ماندن همیشه خوب نیست، رفتن هم همیشه بد نیست. گاهی رفتن بهتر است. گاهی باید رفت. باید رفت تا بعضی چیزها بماند. اگر نروی هر آنچه ماندنیست خواهد رفت. اگر بروی شاید با دل پر بروی و اگر بمانی با دست خالی خواهی ماند. گاهی باید رفت و بعضی چیزها را که بردنی ست با خود برد، مثل یاد، مثل خاطره، مثل غرور، و آنچه ماندنی ست را جا گذاشت، مثل یاد، مثل خاطره، مثل لبخند. رفتنت ماندنی می شود وقتی که باید بروی، بروی. و ماندنت رفتنی می شود وقتی که نباید بمانی بمانی. برو و بگذار چیزی از تو بماند که نبودنت را گرانبها کند. برو و بگذار رفتنت بیش ازآنکه دردی بر دلی بنشاند، خاطره ای پر حسرت بشود. برو و نگذار ماندنت باری بشود بر دوش ِ دل کسی که شکستن غرورت برایش از شکستن سکوت آسانتر باشد. عشقت را بردار و برو. خوب برو. زیبا برو. سر به زیر برو هرچند با اندوه. با لبخندی بر لب برو هر چند باری سنگین بر دل و دوش. شاد برو، شاد از این باش که اگر ترا او نشناخت، عشق شناخت. برو و بدان هر جا بروی دست عشق را بر شانه خود حس خواهی کرد. نگاهت عاشقانه خوهد شد و صدایت آشنا. وقار را در گامهایت می توان دید

بهنام

عاشق را که برعکس کنی... میشود قشاع... دهخدا را که میشناسی؟؟!! لغت نامه اش را که باز کردم نوشته بود: قشاع :دردی که ادم را از درمان مایوس می کند

مبینا

سلام وبتون عالیه .... به منم سر بزنین خوحال میشممم[لبخند]

farzaneh gh

رســـمـ آدمهـــايش عجيبـــ استـــ اينجـــا گــمـ كــه بشــوے بجـــاے اينكــه دنبالتـــ بگــردند فرامـــوشتـــ ميكنند عـــاشق كـــه بشوے بجــاے اينكـــه دركتـــ كنند متهمتـــ ميكنند فرهنگـــ لغتـــ اينجـــا چيزے از عشــق و احســـاس و غـــرور ســـرش نميشـــود زيــاد كــه خوبـــ باشے زيــادے ميشـــوے زيــاد كــه دمـ دستـــ باشے تكـــرارے ميشـــوے زيــاد كــه بخنـــدے برچسبـــ ديوانـــگے ميخـــورے و زيــاد كــه أشكـــ بريــزے ... عآشــــــقے...!!! اينجـــا بايــد فقطـ براے ديگـــران نفس بكشــــے...!!!

...

Akheeey ... :-((((

asghar

سلاااااااااااااام وبلاگتون عالیه خوشحال میشم منو لینک کنید♥♥♥

وروجك

به عشق در نگاه اول اعتقاد ندارم ولی به “از چشم افتادن در یک لحظه” عجیب معتقدم … به منم سربزني خوش حال ميشم[لبخند][گل][چشمک]

pari&maryam

[قلب][گل][قلب] booooooooooooooooooooooooooos sli bod asisam