خستم

ﺧﺴﺘﻪ ام ﻣﺜﻞ درﺧﺖ ﺳﺮوی ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﻮﻓﺎن اﯾﺴﺘﺎد و روزی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﯿﻤﯽ دل

داد، ﺷﮑﺴﺖ!

/ 6 نظر / 23 بازدید
بهنام

delam bara khol nega kardanat tang shode divoone...

hadi

پنهان شدی و در کلماتم رها شدی با من رفیق بودی و از من جدا شدی رویای فاتحانه ی یک قلب ناامید پایان عاشقانه ی یک ماجرا شدی

hadi

بخت اگر از تو جدایم کرده می گشام گره از بخت ، چه باک ترسم این عشق سرانجام مرا بکشد تا به سراپرده خاک

ماندن بهانه میخواهد و نوشتن دلیل!!! بهانه ام کو ! کجاست..! میخـواهم بمانم ! بنویسم ! بیـا بـــرگـــــرد از قلمـــروت دفـاع کن . . . دارنـد فتــح ام می کنند غمـــــها ...! [گل]

سابرينا

همش قشنگ بود ولي اين تاثيرخاصي روم گذاشت خيلي مرسي[قلب][قلب][گل]

سابرينا

اهش عالي بودولي اين تاثيرخاصي روم گذاشت[گل]