...

ارومم...مثل مزرعه ای که همه محصولش خشک شده 

دیگه چیزی واسه از دست دادن ندارم...

/ 1 نظر / 26 بازدید
یک مرد ، یک زندگی

کساني که دنيا را تکان داده اند در استعدادهاي طبيعي نابغه نبوده اند ، ولي به يک صفت.. ممتاز بوده اند : ثبات و استقامت پیش من هم بیاین خوشحال میشم.