....

غفلت کرده ای مادر پشت این قلب عاشق فرزندت آرام آرام جان می سپارد...
وتو فراموش کردن را به او نیاموخته بودی!!!

/ 0 نظر / 20 بازدید